Pedagog szkolny


Godziny pracy:

poniedziałek 8:00 - 10:00
wtorek 9:40 - 12:40
środa 8:00 - 12:00
czwartek 9:45 - 12:45
piątek 8:00 - 12:30
Internat: 18.30- 20.30 zajęcia socjoterapeutyczne
Internat: 18.30-20.30 zajęcia socjoterapeutyczne
Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 roku:

W ramach swojej pracy jako pedagog współpracuję z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy placówki,jak:

Drogi Rodziców zgłoś się jeśli:

mgr Małgorzata Hirczyn